Rolnik musi umieć wyprzedzać fakty i myśleć przezornie. Dlatego ważne jest, aby nabył w dobrej cenie ubezpieczenie rolnicze. Musi on umiejętnie zarządzać ryzykiem w swojej działalności i zakup zabezpieczenie w postaci polisy do takich należy. Tym bardziej, iż posiadanie pewnego rodzaju ubezpieczenia jest obowiązkiem każdego rolnika.

Ubezpieczenie upraw rolnych to ubezpieczenie obowiązkowe. Regulują to przepisy ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

W sytuacji niespełnienia tych obowiązków, nie tylko naraża się na mniejszą pomoc w wypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, ale dodatkowo podlega karze finansowej. Wysokość opłaty, to równowartość w złotych kwoty 2 euro od 1 hektara. Opłata ta jest wnoszona na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika.

Ustawa zakłada ochronę ubezpieczeniową na takie uprawy jak: zboża, rzepak, rzepik, kukurydza, chmiel, tytoń, ziemniaki, buraki cukrowe, warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe, truskawki, czy rośliny strączkowe między innymi od takich ryzyk jak: susza, grad, powódź, deszcz nawalny, huragan, piorun, a także obsunięcie się ziemi, lawina, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne.

Stawki ubezpieczenia przekraczające odpowiednio 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia upraw, z wyłączeniem upraw drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, od pełnego pakietu ryzyk, dopłaty są pomniejszane proporcjonalnie. Suma ubezpieczenia jest ustalana osobno dla każdej uprawy i każdego zwierzęcia, ustalana jest przez rolnika w porozumieniu z wybranym zakładem ubezpieczeń. Ważne, że sumy te nie mogą przekroczyć maksymalnych sum ubezpieczenia.

Jedynie te Ubezpieczalnie, które zawarły aktualną umowę z ministrem właściwym do spraw rolnictwa w sprawie dopłat, mają prawo oferować umowy ubezpieczenia upraw z dopłatą z budżetu państwa. 

Tu jesteśmy: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra, Radom, Kalisz, Sieradz, Gorzów Wielkopolski, Bielsko-Biała, Jelenia Góra, Zamość, Koszalin, Słupsk, Piła, Toruń, Częstochowa, Przemyśl, Elbląg, Skierniewice, Włocławek, Piotrków Trybunalski, Nowy Sącz, Radomsko, Bełchatów, Tomaszów Mazowiecki, Opoczno, Przemyśl, Krosno, Zamość, Chełm, Konin, Wałbrzych, Elbląg, Ciechanów, Skierniewice

Oferujemy: ubezpieczenia samochodowe oc, ac, turystyczne, zdrowie i życie, mieszkania, domu, nnw dziecka, zwierząt, motoryzacyjne, firmowe.